Jak przygotować się do pierwszej wizyty?

Na pierwszą wizytę warto przynieść aktualne wyniki badań (morfologia, poziom glukozy, profil lipidowy oraz inne specjalistyczne badania, w zależności od schorzenia), zwłaszcza jeśli celem wizyty jest dietoterapia w jednostkach chorobowych.

Aby uzyskać jak najbardziej szczegółowe wyniki analizy składu ciała, należy przystąpić do niej z pustym pęcherzem i najlepiej około 2-3h po spożyciu posiłku.

Z uwagi na to, że pomiar wykonywany jest na bosych stopach, zaleca się dobór odzieży, która pozwoli na swobodne wykonanie badania.

Jak długo trwa pierwsza wizyta i jaki jest jej koszt?

Czas trwania pierwszej wizyty to ok. 45 min. Koszt pierwszej wizyty dla jednej osoby wynosi 120 zł, w przypadku wspólnej wizyty dla dwóch osób to 150 zł.

Jak ona przebiega?

W trakcie pierwszej wizyty dietetyk:

  • przeprowadza szczegółowy wywiad żywieniowo-zdrowotny,
  • omawia spostrzeżenia i uwagi dotyczące dotychczasowych błędów żywieniowych,
  • dokonuje analizy składu masy ciała (m.in. zawartości tkanki tłuszczowej, zawartości tkanki tłuszczowej okołonarządowej, zawartości mięśni szkieletowych) wraz z jej omówieniem
  • prowadzi indywidualną edukację żywieniową w zależności od potrzeb i stanu zdrowia (redukcja masy ciała, dietoterapia w schorzeniach, żywienie w ciąży, żywienie aktywnych fizycznie, żywienie dzieci i młodzieży)
  • zbiera informacje dotyczące aktywności fizycznej i trybu życia oraz ustala rozkład posiłków w zależności od godzin pracy i innych obowiązków codziennych.

Wywiad żywieniowy ma na celu uzyskanie jak najbardziej szczegółowych informacji z zakresu stanu zdrowia, zwyczajów i preferencji żywieniowych oraz trybu życia. Następnie na ich podstawie opracowywany jest indywidualny program żywieniowy (czas oczekiwania wynosi ok. 7-14 dni), uwzględniający spersonalizowane zapotrzebowania pacjenta.

Jakie informacje uzyskam?

Pierwsza wizyta ma na celu nie tylko zebranie wywiadu żywieniowego, ale również wyedukowanie pacjenta w kierunku nowych nawyków żywieniowych, tak aby po jej zakończeniu mógł wprowadzić pierwsze zmiany w swoim stylu życia, oczekując na odbiór Programu Żywieniowego. Dokładamy wszelkich starań, aby po pierwszym spotkaniu wiedział dlaczego w jego jadłospisie zastosowane zostaną określone produkty spożywcze i jaki wpływ na jego zdrowie mają poszczególne składniki odżywcze oraz jakich produktów powinien unikać i do czego prowadzi sięganie po nie.

Kiedy otrzymam Indywidualny Program Żywieniowy?

Każdy Program Żywieniowy układany jest indywidualnie, w oparciu o uzyskane informacje, dlatego potrzebny jest czas na jego przygotowanie. Na odbiór diety umawiamy się po tygodniu (maksymalnie dwóch tygodniach). Jest to wizyta bezpłatna, podczas której omawiane są zasady stosowania jadłospisu oraz wszelkie uwagi ułatwiające rozpoczęcie dietoterapii.

Jak wygląda przygotowany dla mnie Program Żywieniowy?

Program Żywieniowy składa się z:

  • I części : obejmującej szczegółowe omówienie wyników analizy składu ciała.
  • II części: obejmującej bardzo szczegółowe, indywidualne zalecenia żywieniowe dotyczące wskazanych i przeciwwskazanych produktów, opis występujących jednostek chorobowych, problemów żywieniowych lub stanów fizjologicznych w aspekcie żywieniowym, zalecane techniki obróbki technologicznej, charakterystykę zalecanych napojów, najistotniejsze wskaźniki żywieniowe, charakterystykę istotnych w danym przypadku składników diety i ich wpływu na stan zdrowia lub utratę masy ciała.
  • III części: indywidualnego jadłospisu wraz z uwagami dotyczącymi jego stosowania. Jadłospis obejmuje podział na poszczególne posiłki, wykaz składników dla każdego z nich wraz z gramaturą i miarami domowymi oraz szczegółowy sposób przygotowania potrawy.